• Mensen die specifieke doelen hebben of die het sporten willen starten/herstarten kunnen hiervoor begeleiding krijgen. Vaak gaan wij hier echter een inspanningsproef aan koppelen.

 

 • LEES AANDACHTIG ALLE ONDERSTAANDE INFORMATIE

 • Voor het vastleggen van een afspraak voor deze begeleiding of voor de inspanningstest, wordt best een afspraak telefonisch vastgelegd bij dr. Verstraete.

Inspanningsproef

 • Algemene informatie
  • Een inspanningsproef is niet door het RIZIV terugbetaald
  • Het uitvoeren van een inspanningsproef is slechts toegelaten na een medisch geschiktheidsonderzoek en onder supervisie van een (keurings)arts. Dit is het duidelijke antwoord van de orde van geneesheren op de vraag of inspanningstesten met of zonder lactaatafnames ook door niet-artsen mogen worden uitgevoerd.
  • Bedoeling is om mensen met een hartslagmeter te helpen correcter te trainen en hun groeimogelijkheden en talent te evalueren.
  • In de praktijk is een fiets voorhanden om de inspanningstest uit te voeren. Over een loopband beschikken wij niet.
  • Het protocol die gebruikt wordt voor de inspanningstest is afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de soort sport die u beoefent of zult beoefenen.
  • Wat wordt er gemeten?
   • Lactaat door een kleine prik in het oor
   • Hartslag door een EKG
   • Zuurstofconcentratie bij het inademen
   • Koolstofdioxideconcentratie bij het uitademen

 

 • Vereisten:
  • Voorafgaand een sportmedische keuring inclusief ECG (van minimum 1 jaar oud)
   • Indien niet in het bezit van een sportmedische keuring kan je deze een week vooraf laten plaatsvinden, zodat de doelstellingen en het protocol van het onderzoek al eens besproken kan worden.
  • Mee te brengen materiaal:
   • Kom in sportoutfit
   • Voorzie drinken voor tijdens de inspanningsproef
   • 2 handdoeken
   • Cash geld
    • Prijzen:
     • Inspanningstest met ergospirometrie: 140€
     • Inspanningstest met ergospirometrie en lactaatcurve 160€
    • Voorbereiding
     • Zorg dat je goed uitgerust bent
     • Doe geen zware inspanningen of trainingen daags voordien
     • Zorg dat je goed gehydrateerd bent
     • Drink ongeveer 300-500ml water in het half uur voor uw test
     • Laatste 2 uur voordien geen maaltijd meer eten

 

 • Mogelijkheden
  • Op vraag kunnen wij een specifiek en individueel sportschema ontwikkelen met trainingsadvies voor 12 weken. Hiervoor wordt wel een supplement van 40 euro gevraagd bovenop de inspanningstest met ergospirometrie en lactaatcurve. Dit advies wordt niet de dag zelf meegegeven, maar wordt opgesteld gedurende de week of 2 weken na de inspanningstest (afhankelijk van de drukte die periode).

 

 • Waarom een inspanningsproef?
  • Om te trainen in de juiste zone met de juiste hartslag en zo goede evolutie te bekomen in uw sport.
  • Om overtraining tegen te gaan
  • Om kwetsuren te voorkomen
  • Om sudden death risico op te sporen

 

 • Wanneer een inspanningsproef?
  • 2-3 weken na de start van een nieuwe voorbereidingsperiode
  • Op het einde van de voorbereidingsperiode
  • Tijdens het wedstrijdseizoen
  • Om de trainingszones te bepalen best de inspanningsproef niet plannen tijdens of net na een rustperiode. Voor de sportmedische keuring kan dat wel in een rustperiode.

 

 • Voor wie?
  • Voor iedereen, jong en oud, van recreant tot professionele sporter

 

 • Wanneer mag je geen maximale inspanningstest doen?
  • Bij een blessure
  • Als je problemen met je gezondheid hebt moet je dat zeker melden

 

 • Wat houdt het trainingsadvies in?
  • Het trainingsadvies geeft je zicht op hoe je medisch verantwoord kan trainen. Je krijgt je trainingsgrenzen en uitleg hoe je er mee aan de slag kan.

Uitleg begrippen

 • Aërobe drempel of aërobe treshold of lactaatdrempel:
  • Dit is de grens tussen extensieve en intensieve uithouding.
 • Anaërobe drempel of anaërobe treshold of respiratory compensation point of onset of blood lactate accumulation is de bovengrens van de intensieve uithouding.
  • Als je tijdens een inspanning boven deze grens gaat, zal je lichaam snel lactaat gaan opstapelen en zal je de inspanning dus niet meer lang gaan volhouden. Men spreekt dan van anaërobe inspanningen.
 • Lactaat
  • Dit is het product dat ontstaat in de spieren bij verbranding van in het lichaam opgeslagen energievoorraden (suikers, vetten,..). De concentratie van het lactaat wordt gemeten in het bloed en uitgedruk in mmol/l. We maken onder alle omstandigheden lactaat aan.
  • Bij een lage intensiteit kan ons lichaam het lactaat makkelijk verwerken (extensieve uithouding)
  • Bij een hogere intensiteit wordt het moeilijker om het lactaat weg te werken en zal de concentratie in het bloed gaan stijgen. Tot ongeveer 2 mmol/l is er geen probleem met de verwerking en kan de inspanning lang volgehouden worden. Een intensiteit met concentratie van 4mmol/l is meestal aan te houden voor 30-40 minuten. Boven de 4mmol/l gaat de stijging van de inspanning de lactaatopstapeling zeer snel en zal het lichaam veel moeite hebben om de inspanning verder te zetten.
  • De grenzen liggen niet bij alle mensen gelijk. Zo kan de eerste drempel 1. 6 of 3mmol zijn in plaats van de 2mmol/liter.
 • VO2 max
  • Dit is de maximale zuurstofopname. Het is de maximale hoeveelheid zuurstof die je lichaam kan opnemen en wordt genetisch bepaald en is slechts miniem trainbaar.

No Service found !