• De laatste jaren werden er door het Ministerie van Sport, in samenwerking met de vereniging SKA (sport- en keuringsartsen) en enkele professoren van verschillende universiteiten heel wat inspanningen geleverd om een uniform screeningsprotocol uit te werken. De bedoeling van een sportmedische keuring is het nagaan door middel van een vragenlijst, klinisch onderzoek en EKG of de betrokkene veilig kan sporten. In de eerste plaats wordt er nagegaan of er geen toegenomen risico zou zijn op het plotseling overlijden door sportbeoefening. De screening beperkt het risico op dit plotselinge overlijden, maar is zeker geen 100% garantie doordat nog altijd niet alles gekend is op dit vlak. Er wordt specifiek gelet of er aangeboren of verworven hartaandoeningen zijn. Verder wordt de geschiktheid voor een bepaalde sport ingeschat. Meestal wordt er op voorhand een vragenlijst ingevuld via sportkeuring.be waarna u die lijst doorstuurt via de website naar Dr. Verstraete. (Dr. Bastiaan Verstraete is terug te vinden in de lijst met keuringsartsen). Na de vragenlijst wordt meegedeeld wat de sportkeuring voor u zal inhouden. Vervolgens plant u een van de volgende dagen een consultatie waarbij de ingevulde vragenlijst nog kort overlopen wordt zo nodig en wordt er een klinisch onderzoek uitgevoerd en indien nodig een EKG genomen.

No Service found !